Stanisław Bereś

Historyk literatury, krytyk, eseista, poeta, tłumacz, pirotechnik. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 1979-1987wykładał na Stanisław Bereś
Uniwersytecie Charles de Gaulle`a we Francji. Redaktor popularnych „Telewizyjnych Wiadomości Literackich” TVP 2 (1996-2011) oraz „Latarnika” (1997-98). Juror nagród literackich Nike (1996-2004) oraz Angelus (od 2006). Redaktor naczelny serii Biblioteka Narodowa (od 2013). Opublikował 28 książek m.in.: Rozmowy ze Stanisławem Lemem (1987); Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim; Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów (1991); Poètes de l`Apocalypse... (1991); Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego (1992); Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI. T. 1 (2002); Tako rzecze Lem (2002); Szuflada z Atlantydy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002); Historia i fantastyka. Rozmowy z Andrzejem Sapkowskim (2005); Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, relacje, świadectwa (2008); Ocaleni z zatraty. Biografie i losy mieszkańców ziemi legnicko-lubińskiej, t. 1-2. Jest też autorem tomów wierszy Wybór niezobowiązujący (1983), Już tylko sen (1990), Historia nie byle jaka (1991) i filmów dokumentalnych: Biały brat Papuasów (1998), Ciało kamienia (1999), Wydaj to sam (2000).