Przemysław Tyszkiewicz

Urodzony w 1964 we Wrocławiu. Od 1992 r. pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Na stanowisku profesora prowadzi pracownię grafiki artystycznej „Intaglio”. Od 2010 roku jest członkiem Rady Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Muzeum Papiernictwa  w Dusznikach Zdrój Twórczość w zakresie grafiki artystycznej: Najchętniej posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą.  Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in: Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Japonia, Australia, USA, Chiny, Korea, Indie, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Czechy i Polska.
Nagrody:
1994 II Nagroda w konkursie Przegląd Grafiki- Wrocław,  1999 I Nagroda im. Daniela Hodowieckiego przyznana przez Berlińską Fundację Guntera Grassa, Akademia Sztuk Pięknych, Berlin- Niemcy; Nagroda specjalna w konkursie Międzynarodowego Biennale Grafiki im. M. Pruzi- Lubin, 2001 Nagroda specjalna na Międzynarodowym Konkursie Exlibrisu- Ostrów Wielkopolski, 2002 Nagroda specjalna na Konkursie Grafiki i Rysunku Środowiska Dolnośląskiego.
Jego grafiki posiadają między innymi: Jaques Chirac,Vaclav Havel, Gerhard Schroeder, Aleksander Kwaśniewski, Jan Nowak Jeziorański, Bogdan Zdrojewski, Jose Manuel Barroso.