Piotr Kielan

Jesteś tutaj : Start / Sztuki Wizualne / Piotr Kielan

Piotr Kielan (ur. 1960 r. w Jeleniej Górze) - w 1985 r ukończył studia na Wydziale MGiRz wrocławskiej ASP  uzyskując dyplom z wyróżnieniem z malarstwa sztalugowego w Pracowni prof. K. Jarodzkiego oraz Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w Pracowni prof. M. Zdanowicza. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni malarstwa i rysunku prof. A. Klimczaka – Dobrzanieckiego. W 1995 r. zdobył kwalifikacje I-go st. w dyscyplinie artystycznej malarstwo i kontynuował pracę w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka – Dobrzanieckiego na stanowisku adiunkta.  Od 1997 roku prowadzi dodatkowo zajęcia z malarstwa i rysunku na niestacjonarnych studiach I i II stopnia Projektowania Graficznego. Od 1998 roku prowadzi samodzielnie zajęcia z rysunku studyjnego na studiach magisterskich. Przez dwie kadencje: w latach 1999 – 2005 był Kierownikiem Katedry Malarstwa. Od 2005 roku przez dwie kadencje piastował stanowisko Prorektora ds. Artystyczno – Badawczo – Naukowych ASP we Wrocławiu. W roku 2012 kolegium Elektorów złożone z 49 osób, wybrało go rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2011 roku został uhonorowany odznaką „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prezentował swój dorobek artystyczny na 14 wystawach indywidualnych, w tym 8 zagranicznych. Uczestniczył w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Świadectwem wysokich kwalifikacji zawodowych jest powołanie go do jury 11 prestiżowych konkursów. Pełnił funkcję kuratora i komisarza 32 międzynarodowych i krajowych projektów artystycznych i wystawienniczych dotyczących wydarzeń uczelnianych i wydziałowych . Jego prace znajdują się w muzeach oraz prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.