Katarzyna Koczyńska- Kielan

Artystka ceramik, profesor na jedynym w Polsce Wydziale Ceramiki i Szkła we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Katarzyna Koczyńska-Kielan
Gepperta. W latach 1996–2001 (przez dwie kadencje) była prodziekanem Wydziału Ceramiki i Szkła, a w latach 2005–2008 kierownikiem Katedry Ceramiki.

Na uczelni prowadzi stworzoną przez siebie autorską Pracownię Koła Garncarskiego, w której reaktywowała nauczanie technik garncarskich, wprowadzając autorski program kształcenia. Ośmiokrotnie w ciągu 25 lat pracy artystycznej została wyróżniona Nagrodą Rektora ASP pierwszego i drugiego stopnia, a w 2012 otrzymała przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Prowadzi zajęcia warsztatowe oraz prezentuje własną twórczość, uczestnicząc w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, sympozjach artystycznych oraz na wydziałach artystycznych wyższych uczelni m.in. we Francji, Niemczech, Turcji, Portugalii, na Łotwie i w Izraelu.

Jest kuratorem wystaw zagranicznych i krajowych prezentujących dorobek polskich twórców z zakresu ceramiki i szkła. Jej prace były prezentowane na niemal 100 wystawach w kraju i za granicą, w tym na 20 pokazach indywidualnych. Jest autorką licznych prac ceramicznych, w tym kolekcji: Wieże, Katedry, Kręgi czasu, Pejzaż zewnętrzny, Pejzaż wewnętrzny oraz cyklu kompozycji reliefowych Fizjonomia przestrzeni i Znaki.