Jerzy Fober

Jerzy Fober

img

Urodzony się w 1959 roku w Warszawie. W latach 1974-79 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1979-84 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, w pracowni prof. Stanisława Kulona, gdze w 1984 roku otrzymał wyróżnienie za pracę dyplomową „ Złożenie do grobu”. W 1982 roku jeszcze na studiach wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem Podleśnym założył grupę artystyczną „…. kim jesteś”.  Od 1986 roku zajmuje się dydaktyką.  Obecnie kieruje Katedrą Rzeźby Instytutu Sztuki w Cieszynie w Wydziale Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1996 roku prowadzi także pracownię rzeźby w kierunku Malarstwa i Grafiki ASP w Katowicach. W roku 2000 otrzymał  tytuł Profesora Sztuk Plastycznych. Jego rzeźby znajdują się w zbiorach m. in.  Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Okręgowego z Bielsku-Białej, Muzeum Wspołczesnej Sztuki  Sakralnej w Kielcach, Kolekcji Sztuki Współczesnej miasta Lucerna