Jan Bortkiewicz

Jan Bortkiewicz

img

Jan Bortkiewicz urodził się 14 czerwca 1945 roku w Wilnie. Od 1945 do 1956 roku mieszkał w Toruniu. Dorosłe życie spędził we Wrocławiu. Absolwent Technikum Mechanicznego we Wrocławiu (matura w 1964 roku). W latach 1965-1968 marynarz okrętu

podwodnego – hydroakustyk. W 1969 został laborantem w Międzywydziałowym Zakładzie Fotografii w Wyższej Szkole Sztuk

Plastycznych we Wrocławiu, gdzie pracował do 1973 roku. Fotografią zajął się w połowie lat 60. Od 1979 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 538), w latach 1997-2000 wiceprezes  Okręgu Dolnośląskiego ZPAF. Fotoreporter miesięcznika „Polska” (1974-1981), wykładowca fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1982-1983), pracował w Studio 4 Iserlohn, RFN (1984), Janus Screen Studio, Nowy Jork (1985). Kierownik artystyczny Galerii N we Wrocławiu

(1994), wykładowca fotografii artystycznej w Prywatnym Pomaturalnym Studium PHO-BOS we Wrocławiu (1995-2001). Od 1996 r. kierownik artystyczny Galerii Ośrodka Kultury i Sztuki – Dolnośląskiego Centrum Fotografii „Domek Romański” we

Wrocławiu. Absolwent Wyższego Studium Fotografii we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu plakatów, okładek płyt, katalogów reklamowych, współrealizatorem scenografii filmowych i telewizyjnych, redaktorem książek oraz organizatorem sympozjów. Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ekspozycji zbiorowych w kraju i za granicą. Kurator ponad 100 wystaw, juror konkursów fotograficznych ogólnopolskich i międzynarodowych.