Grzegorz Niemyjski

Grzegorz Niemyjski

img

Urodzony 12 paździenika 1970 roku w Legnicy. W 1992 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w e Wrocławiu.  W 1994 roku rozpoczął naukę na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Dyplom z rzeźby uzyskał w 1999 roku w pracowni prof. Alfredy Poznańskiej i adiunkta Christosa Mandziosa. Część praktyczną pracy dyplomowej stanowiły obiekty ceramiczne nawiązujące kształtem do formy klina oraz dokumentacja fotograficzna działań w przestrzeni otwartej w ramach cyklu „Rytmy natury”. Częścią merytoryczną była próba odpowiedzi na pytanie „Czy materia jest duchowa?”. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, ceramiką, projektowaniem wnętrz oraz działaniami plastycznymi w przestrzeni otwartej. Od roku akademickiego 2006/2007 jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu