Aleksandra Śnieżek

Aleksandra Śnieżek w 2014 roku ukończyła ona Instytut Twórczej Fotografii w Czechach i Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a w Aleksandra Śnieżek
2012 i 2013 roku była stypendystką Prezydenta Miasta Wrocławia za działalność artystyczną. Od 2005 roku prowadzi autorskie warsztaty z fotografii i animacji poklatkowych dla młodzieży i dorosłych. Uczestniczyła w projektach dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 2011 i 2012 roku. Prowadziła warsztaty w ramach Festiwalu dla kobiet Progressteron. Od lat współpracuje z dużymi firmami prywatnymi, z uczelniami, a także z Teatrem Polskim.